فایل word مقاله تبیین فرایند تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی

ی از متن فایل word مقاله تبیین فرایند تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی : فایل word مقاله تبیین فرایند تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش پرستاری از صفحه 21 تا 31 منتشر شده است. نام: تبیین فرایند تصمیم گیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله تصمیم گیری بالینیمقاله دانشجویان پرستاریمقاله خودباوریمقاله محیط مناسب آموزش بالینیمقاله مربی بالینی چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: مقدمه: گر چه ارتقای توانایی قضاوت و تصمیم گیری بالینی یکی از اهداف اصلی برنامه آموزش چهار ساله پرستاری ا

فایل word مقاله پاره ای از تعلیقات آیت اله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی

ی از متن فایل word مقاله پاره ای از تعلیقات آیت اله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی : فایل word مقاله پاره ای از تعلیقات آیت اله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1387 در سفینه از صفحه 28 تا 43 منتشر شده است. نام: پاره ای از تعلیقات آیت اله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله توحید ـ معرفه الهمقاله اسما و صفات الاهیمقاله بداءمقاله توحید ـ روایاتمقاله کافی ـ روایات توحیدمقاله اصفهانیمقاله میرزا مهدیمقاله دانشمندان شیعه ـ قرن 14 چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: این مقاله، تعلیقات آیت اله میرزا مهدی اصفهانی هشت حدیث از پنج

فایل word مقاله بررسی تأثیر هندسهی ظرف آبشور و زاویهی پوشش آب شیرینکن خورشیدی لولهای دو شیب بر تولید با استفاده از مدلسازی عددی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تأثیر هندسهی ظرف آبشور و زاویهی پوشش آب شیرینکن خورشیدی لولهای دو شیب بر تولید با استفاده از مدلسازی عددی : محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): احسان فتوحی بافقی – پژوهشگر، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق، دفتر تحقیق و توسعه مدرس دانشکدهی فنی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بافقنادر رهبر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان چکیده: در سال های اخیر بدلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی به منظور توسعه ی روش ها و بهینه سازی دستگاه های شیرین کننده ی آب های شور انجام داده اند. تحقیقات انجام گرفته بر روی آب شیرین کن های خورشیدی نشان داده است