فایل word مقاله بررسی و بازشناسی روان شناسی محیطی در حیطه زیبایی شناسی معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی و بازشناسی روان شناسی محیطی در حیطه زیبایی شناسی معماری :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:14
چکیده:
انسان درارتباط با محیط خود باید این شناخت را داشته باشد که بداند جایگاه هرچیز کجاست و اینکه اودرمقابل هرامری چه رفتاری باید داشته باشداین شناخت به انسان قدرتکنترل محیط خود را میدهد حتی بدون آنکه درهرلحظه همه چیز مستقیما درمعرض ادراک ما باشند معماری نه تنها درواقعیت متصل به محیط است بلکه دردنیای خاطرات ما نیز چنین است مسئله اینجاست که روانشناسی محیط مطالعه روان شناختی رفتار درمحیط کالبدی زندگی روزمره می باشد تمام طراحان درجستجوی پیدا کردن روندی برای حل این مسئله درزیبایی شناختی درطراحی و توسعه محصولات هستند زیباشناختی به معنی ادراک است علم زیباشناختی به معنی وسیع کلمه به بررسی وروشهای احساس محیط و موقعیت فرد درداخل آن می پردازد دراین مقاله به بررسی و بازشناسی روانشناسی محیطی درحیطه زیبایی شناسی معماری پرداخته میشود و هدف ازآن بررسی نقش و اهمیت شرایط محیطی درزیباشناسی معماری می باشد روش تحقیق پژوهش توضیفی – تحلیلی می باشد و ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد نتیجه نهایی درصدد دستیابی به مبانی نظری زیباشناسی و استفاده ازاین دانش نظری و علم روانشناسی محیط درفرایند طراحی معماری برای بهبود کیفی سطح دانش می باشد

لینک کمکی