فایل word مقاله ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت خرامه بر اساس روش استنتاج فازی (ممدانی) برای فصول مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت خرامه بر اساس روش استنتاج فازی (ممدانی) برای فصول مختلف :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
میلاد فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه علوم تحقیقات فارس
محمودرضا شقاقیان – عضو هیئت علمی و معاونت عمرانی دانشگاه علوم تحقیقات فارس

چکیده:
استان فارس یکی از منابع کشاورزی و تولیدات مرکبات و گندم کشور و دیگر محصولات زراعی و باغی به شمارمی رود,از طرفی آبیاری زمین های این منطقه از آب های زیر زمینی , موجب شده تا چاههای اینمنطقه از نظر کیفیت ارزیابی شوند. در این تحقیق از روش طبقه بندی فازی و استانداردهای قطعی طبقه بندی آب استفاده می شود. این مقاله بر آن است تا با بررسی پارامترهای 17 حلقه چاه از این دشت که طی فصولمختلف جمع آوری شده ,این منطقه را از لحاظ کیفی و شاخص کیفیت آب , بررسی کرده و با استانداردهای موجود برای آبیاری زمین های کشاورزی مقایسه کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که روش استانداردفازی در مقایسه با روش استاندارد قطعی نتایج را بهتر نشان می دهد. زیرا در روش استاندارد قطعی بطور قطع مشخص می شود که آیا چاه مورد نظر مناسب است یا خیر ولی روش استاندارد فازی بطور جداگانه بر روی پارامترهای چاه قضاوت می کندو در آخر می توان نتیجه گیری کرد که فصل زمستان زمان مناسب برای استفاده بیشتر از آب چاه ها دشت خرامه جهت آبیاری مزارع می باشد

لینک کمکی