فایل word مقاله ابداع الگوریتم محاسباتی برای جریان فرآیندی عبوری ازیک شیر کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ابداع الگوریتم محاسباتی برای جریان فرآیندی عبوری ازیک شیر کنترل :


محل انتشار: دومین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
حیدر جعفری – ریاست واحد بهره برداری پتروشیمی بوعلی سینا
محمد عبداللهی – مهندس ارشد فرآیند پتروشیمی بوعلی سینا
ابراهیم جلالی – مهندس بهره برداری پتروشیمی بوعلی سینا

چکیده:
تمامی فرآیندهای شیمیایی بدلیل محدودیتهای ذاتی بایستی در شرایط پایدار و کنترل شده کار کنند و بدین منظور سیستمهای مختلف کنترل مانند سیستم کنترل توزیعی ( DCS) ایجاد شده است . بوسیله سیستمهای کنترل می توان از عملکرد مناسب فرآیند اطمینان حاصل کرد و فرآیند را در جهت اهداف مورد نظر آن از جمله ایمنی و سودآوری بیشتر هدایت نمود . در این راستا از اندازه گیرهای مختلفی برای سنجش دما , جریان , فشار و غیره استفاده می شود و توسط کنترلر که با کنترل کننده های تناسبی , انتگرالی و مشتقی کار می کند دستورات صحیح به شیر کنترل ارسال می گردد. درکنترل فرآیندها اندازه گیری جریان عبوری امری حیاتی بوده و بدین منظور از اندازه گیرهای مختلف جریان مانند اریفیس و ونتوری استفاده می گردد . اندازه گیر , میزان جریان عبوری از یک خط لوله را مشخص می نماید و کنترلر دستور لازم را به شیرکنترل جهت باز و بسته شدن و متعاقبا زیاد یا کم شدن جریان صادر می کند . در این مقاله روش جدیدی جهت اندازه گیری جریان عبوری در فرآیندهای شیمیایی ابداع شده است و جریان از یک شیر کنترل به صورت غیر مستقیم محاسبه می شود . در این روش که بر اساس میزان باز و بسته بودن شیر کنترل بوده از پارامترهایی نظیر ضریب سایزینگ شیر, فاکتور وضعیت خط لوله , دانسیته گاز , ضریب تراکم , ضریب انبساط و عدد رینولدز استفاده می شود و توسط معادله ای که مدل مناسبی برای محاسبه جریان می باشد می توان میزان جریان عبوری از شیر کنترل را مشخص نمود یا در خطوطی که اندازه گیر جریان وجود ندارد از این مدل , برای کنترل و موازنه جرمی فرآیندبهره برد .

لینک کمکی