فایل word مقاله آبیاری مغناطیسی تحولی نوین دربهینه سازی آب های مصرفی بخش کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آبیاری مغناطیسی تحولی نوین دربهینه سازی آب های مصرفی بخش کشاورزی :


محل انتشار: اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
سکینه رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاه هاوتنوع زیستی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شهره عظیمی نیا – کارشناس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
در حال حاضر آب شیرین به عنوان یک کالای اقتصادی نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی, صنعتی وتأمین نیازهای بهداشتی وشرب درسطح جهان ایفا میکند. القای خاصیت مغناطیس به آب در جهت هر چه منظمتر کردن مولکولهای آب عمل کرده و در نهایت نیروی منفی خالص مولکولهای آب در واحد حجم و همچنین افزایش قدرت حلالیت آب میگردد و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیونها و آنیونها افزایش یافته و مقدار بیشتری ازنمکها به ویژه بیکربنات توسط گیاه جذب می شود. آبیاری مغناطیسی در تلفیق با روش آبیاری قطرهای در جهت تکمیل مفهوم کشاورزی پایدار عمل کرده و سیستمی را ایجاد میکند که سلامت خاک, اکوسیستمها و انسان را پایدار میسازد و بر فرآیندهای بوم شناسی, تنوعزیستی و چرخههای سازگار با شرایط محلی تکیه دارد. تحقیقات نشان میدهد فعالیتهای کشاورزی که به لحاظ محیط زیستی سالم باشد از نظر اقتصادی نیز برتر است. افزایش محصول , کاهش مصرف آب و کاهش مصرف کود و بذر و همچنین زودرسی محصول و کاهش بیماریهای گیاهی و افزایش روز افزون حاصلخیزی خاک و ارزش غذائی از اثرات اقتصادی استفاده از آبیاری مغناطیسی است. بنابراین ایجاد روشهای جایگزین در بخش کشاورزی و استفاده از امکانات فنی, بجای اقدام مقطعی سهمیه بندی آب که در حال حاضر تنها راهحل موردنظر دولتمردان است, باعث افزایش بهر هوری و کاهش آثار مخرب بخش کشاورزی بر محیط زیست میشود

لینک کمکی