فایل word مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی آمادهسازی سطح به روش شیار دایرهای در مقایسه با روشهای مرسوم آماده سازی در تیرهای بتنی تقویت شده با GFRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی آمادهسازی سطح به روش شیار دایرهای در مقایسه با روشهای مرسوم آماده سازی در تیرهای بتنی تقویت شده با GFRP :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
در عصر حاضر افزایش رو به رشد استفاده از مصالح نوین برای بهسازی سازه ها, از جمله پلیمرهای مسلح با الیافFRPبه خصوص در تقویت خمشی و برشی اعضا بتن مسلح مشاهده شده است. با توجه به این که بسیاری از روشهای مرسوم آمادهسازی سطحی, برای رساندن تنشها درورق هایFRPمقاومت نهایی آن کارایی کافی ندارند, در اکثر موارد شاهد جداشدگی زودرس ورق FRPاز سطح بتن هستیم. روش های پیشنهادی آماده سازی سطح در آیین نامه ها در بسیاری از موارد به دلایل اجرایی رعایت نمی گردد و در برخی موارد در صورت اجرا نیز کارایی لازم را ندارند. حال با معرفی روش جدید شیار دایرهای به منظور اتصال بهتر ورقهای تقویتی به سطح بتن, به مقایسه و بررسی میزان تاثیرآمادهسازی سطحی و روشهای موجود نظیر برس زنی و ماسه پاشی در تقویت خمشی تیرهای بتنی پرداخته شده است

لینک کمکی