فایل word مقاله بررسی نقش محافظهکاری حسابداری بر روند سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی نقش محافظهکاری حسابداری بر روند سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
اعظم منصوری – گروه حسابداری ,پردیس علوم و تحقیقات لرستان ,دانشگاه آزاد اسلامی, خرم آباد,ایران
علی کیامهر – گروه حسابداری , واحد خرم آباد ,دانشگاه آزاد اسلامی ,خرم آباد ,ایران

چکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها, دارای نفوذ قابل ملاحظه ای برآنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها دارند .رویه های حسابداری محافظه کارانه, مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته, سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد بنابر این در این تحقیق بر آنیم که به بررسیرابطهی محافظه کاری حسابداری رابر میزان سرمایه گذاری شرکت ها بپردازیم .با توجه به تمایزهایی که بین محافظه کاری مشروط و نا مشروط وجود دارد در این تحقیق تاثیر هر دو نوع محافظه کاری مشروطو نا مشروط را بر روند سرمایه گذاری بررسی می کنیم. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده ی 103 شرکت( 515 ) داده سال – شرکت (طی دوره ی زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 ) استخراج شد .برای بررسی این ارتباطات, از دو مدل رگرسیونی استفاده گردید.روش تحلیلی در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزارSPSS است نتایج نشان می دهد, بین محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نا مشروط و سرمایه گذاری رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد

لینک کمکی