فایل word مقاله ارزیابی سطح ریسک خطاهای انسانی فرایند ساخت تونل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی سطح ریسک خطاهای انسانی فرایند ساخت تونل :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مریم میرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرضیه قبادی – دانشجوی دکترا مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت

چکیده:
امروزه مدیران پروژه درصدد هستند پروژه را با کمترین هزینه ممکن و کیفیت موردنظردرزمان مشخص تکمیل نمایند.از آنجا که فرایند انجام پروژه ها شامل فعالیت هایی است که در هر کدام از آن ها احتمال وقوع خطای انسانی که به انحراف از اهداف پروژه می انجامد, وجود دارد. بنابراین شناسایی خطاهای انسانی وپیش بینی راه های کنترلی, امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در این مقاله پس ازشناسایی مشاغل مهم و حساس به خطای انسانی در مرحله ساخت تونل, خطای انسانی این وظایف شناسایی وسپس سطح ریسک خطاها با روش SHERPA تجزیه و تحلیل گردید. سط ریسک خطاهای شناسایی شده در سطحنامطلوبی مشاهده شد. کاربرد این روش فرصت های رخداد خطای انسانی و شدت پیامد ناشی از آن را از طریق اقداماتی در قالب پیشنهادات کنترلی خطای انسانی )دانش , مهارت, توانایی و انگیزه کار و طراحی شغل محدود کرد و بطورکلی سطح ریسک را به حد مناسب رساند.

لینک کمکی