فایل word مقاله ارزیابی عوامل موثربرمیزان موفقیت پروژه های عمرانی باتکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی عوامل موثربرمیزان موفقیت پروژه های عمرانی باتکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی فازی :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری, حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
مریم امانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشکده اقتصادمدیریت و حسابداری دانشگاه یزد یزد ایران

چکیده:
با گسترش روز افزون صنعت ساخت وساز و نیاز فزاینده جوامع به پروژه های عمرانی بزرگ, تعیین عوامل مؤثر در موفقیت این پروژها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این تحقیق از روش تاگوچی فازی به منظور ارزیابی عوامل موثر بر میزان پیشرفت پروژه ها استفاده شده است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل, عوامل موثر بر میزان پیشرفت پروژه ها اولویت بندی شده و راهکارهای لازم ارائه شده است. بدین منظور در ابتدا معیارهای مناسب در این زمینه جم عآوری و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش تاگوچی فازی وزن مربوط به هر معیار تعیین شده است. در نهایت از 13 عوامل موثر بر میزان پیشرفت پروژه های عمرانی با توجه به وزن بدست آمده عوامل تولید کارخانه ای, نیروی انسانی و پرداخت های انجام شده توسط کارفرما رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند

لینک کمکی