فایل word مقاله مروری بر ادبیات نظری و تجربی جامعه شناسی مرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مروری بر ادبیات نظری و تجربی جامعه شناسی مرگ :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
فروغ جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
حمیده عباداللهی چنذانق – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده:

مقاله ی حاضربه مرورادبیات مرگ و مردن درعلوم اجتماعی می پردازد ودرتلاش است وضعیت جامعه شناسی مرگ و مردن درایران را به شیوه ی مقایسه ای روشن کند مرگ و مردن همواره واجد کیفیتی بین رشته ای بوده است و ازاین رو امروزه پیکره ی عظیم و بی حدوحصری ازمطالعات و تحقیقات علمی صورت گرفته حول این موضوع موجود است مقاله ی دردست می کوشد باارایه ی مجموعه ای سامان یافته ازمهمترین و تاثیرگذارترین این مطالعات و پژوهشها اولا این وسعت و پیچیدگی را درپیش چشم مخاطب تصویر کند و دوما موجبات درک سیرتحول جامعه شناسی مرگ و مردن با محوریت مطالعه ی سنگ قبرنوشته ها را فراهم کند مقاله درمرحله نخست به دسته بندی مهمترین تحقیقات صورت گرفته درخارج ازکشور می پردازد روند تحول جهت گیریها و موضوعات این تحقیقات ازنیمه دوم قرن بیستم تاسالهای اخیر را بررسی می کند و چگونگی ظهور رویکرد حافظه ای جمعی دراین تحقیقات را شرح میدهد درمرحله دوم وضعیت گنگ و پراکنده ی مطالعات انجام شده درباب مرگ درداخل کشور و ماهیت غیرتخصصی این مطالعات به تفصیل توصیف میشود

لینک کمکی