فایل word مقاله تهیه شناسایی و تخریب فتوکاتالیزوری برخی ازآلاینده های زیست محیطی درحضور فتوکاتالیزورهای پلی اکسومتالات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهیه شناسایی و تخریب فتوکاتالیزوری برخی ازآلاینده های زیست محیطی درحضور فتوکاتالیزورهای پلی اکسومتالات :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
زهرا احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شهربانو رحمان ستایش – عضوهیئت علمی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
در این پروژه مجموعهای از فتوکاتالیزورها شامل 2TiO , 40O12PW3H , 40O6W6PMo3H , 2/TiO40O12PW3H , 2/TiO40O6W6PMo3H و نمکهای پلی اکسو 40O12PW.5H2.5K , 40O12PW0.5H2.5Cs , 40O12PW0.5H2.5)4(NH و 2TiO-/M40O12PW3H که M= La, Ce, Cr, Fe, Co تهیه شدند و به وسیله تکنیکهای DRS , IR-FT , BET , P NMR31 , SEM و XRD شناسایی شدند. طبق نتایج حاصل از SEM و XRD اندازه ذرات و صفحههای کریستالی فتوکاتالیزورها در ابعاد نانو و با اندازه کمتر از nm 04 هستند. آنالیز FT-IR کگینی ساختار هتروپلی اسیدهای تهیه شده را تایید کرد. آنالیز DRS تایید کرد که طول موج مشخصه 2TiO به طول موجهای بلندتر و نزدیک به ناحیه مرئی جابجا میشود. از پلیاکسومتالاتهای کگینی به منظور تخریب دو آلاینده متیلن آبی و Tinopal CBS-X به دوصورت همگن و کامپوزیت با تیتانیوم دیاکسید استفاده شد. سینتیک واکنش تخریب متیلن آبی و Tinopal CBS-X تحت نور فرابنفش و مرئی بررسی شد. همچنین پارامترهای موثر بر سینتیک واکنش, مانند اثر درصد POM روی بستر 2TiO , مقدار فتوکاتالیزور مصرفی, اثر pH , اثر غلظت آلاینده و حضور لانتانیدها و فلزهای واسطه2 % بررسی شد. تاثیر استفاده از نمکهای آلکالی هتروپلیاسیدها, مانند نمکهای سزیم, پتاسیم و آمونیوم بر سرعت انجام واکنش تخریب رنگ و Tinopal CBS-X نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این پروژه پارامترهای سینتیک تخریب دو آلاینده, معادله سینتیک واکنش, ثابت سرعت و زمان نیمه عمر محاسبه شدند

لینک کمکی