فایل word مقاله بررسی مقایسه ای دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی مقایسه ای دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد برادرسلیمی – عضو هئیت علمی, بخش حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد سلماس,ایران
حسین مردانی – مدرس, بخش حسابداری, موسسه آموزش عالی معراج,سلماس, ایران
میرجواد سیدتاج الدینی – بخش حسابداری,کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران
غلامرضا خرمی – بخش حسابداری,کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, ایران

چکیده:
این پژوهش به بررسی مقایسه ای دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .جامعه آماری پژوهش شامل 78 شرکت درمانده مالی و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 8 ساله بین سالهای 1381 لغایت 1388 می باشد. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون آماری کولموگوروف – اسمیرنوف , استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکت های غیر درمانده مالی نسبت به شرکت های درمانده مالی طولانی تر می باشد , لذا به شرکتها و مدیران آنها توصیه می شود در دوره های زمانی کوتاه مدت (کمتر از 3 سال) اقدام به تعویض حسابرس خود ننمایند

لینک کمکی