فایل word مقاله ایجادپوشش نانوکامپوزیتی فوق آب گریز به روش سل #8211; ژل برروی سطح آلومینیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ایجادپوشش نانوکامپوزیتی فوق آب گریز به روش سل #8211; ژل برروی سطح آلومینیوم :


محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
صدیقه یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مواددانشگاه شیراز
شیرین مهدیزاده نادری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مواددانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – دانشیاردانشگاه شیراز
مهدی جاویدی – استادیاردانشگاه شیراز

چکیده:
امروزه پوشش های فوق اب گریز موردتوجه زیادی قرارگرفتند معمولا ساختارمیکرو نانو و همچنین انرژی سطحی کم موجب ایجادخاصیت آبگریزی سطوح میشود تولید پوششهای نانوکامپوزیتی سل ژل به روش غوطه وری درسل حاوی نانوذرات سیلیکای آب گریز انجام گرفت این محلول تحت شرایط بازی و دراثرهیدرولیز وکندانس شدن متیل تری اتوکسی سیلان MTES و مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان MPTMS تهیه شد با مقایسه نتایج حاصل ازاندازه گیری زاویه تماس پوشش ها مشاهده شد با افزودن نانوذرات سطح فوق آب گریز میگردد پوشش حاوی نانوذره زاویه تماس 155درجه را نشان دادند مورفولوژی سطح با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و ترکیب شیمیایی پوشش با دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز فوریه FTIR مورد بررسی قرارگرفت

لینک کمکی