فایل word مقاله بررسی, طبقه بندی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان شرکت نفت ماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی, طبقه بندی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان شرکت نفت ماهشهر :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست, آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مریم دادک – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست, دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
سیدمسعود منوری – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
حسن روحی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک, سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیک, عفونی, دارویی, شیمیایی, رادیواکتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است. عدم مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود. این مطالعه به منظور شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی شهر ماهشهر و در نهایت ارائه راهکارهای کاهش آنها , انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق اندازه گیری های کمی و تهیه پرسشنامه بوده است نتایج حاصل نشان می دهد که در این بیمارستان مقدار پسماندهای عفونی 136/45 کیلوگرم درروز و مقدار پسماندهای غیر عفونی 195/71کیلو گرم در روز و میانگین سرانه تولیدی بیمارستان به ازای تخت فعال 1/59 کیلوگرم می باشد. براساس نتایج این مطالعه, اجرای برنامه جداسازی صحیح پسماندهای عفونی از پسماند شبه خانگی یکی از گام های ضروری جهت کاهش مشکلات بهداشتی, زیست محیطی و هزینه های پسماندهای بیمارستانی در این مو سسه درمانی می باشد

لینک کمکی