فایل word مقاله ارزیابی عملکرد سلولهای خورشیدی سیلیکونی پوشش داده شده با لایه نازک کربن شبه الماسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی عملکرد سلولهای خورشیدی سیلیکونی پوشش داده شده با لایه نازک کربن شبه الماسی :


محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
اسماعیل کرمی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اکبر اسحاقی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فخرالدین مجیری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
در این تحقیق فیلمهای کربن شبه الماسی با ضخامت 240 نانومتر به وسیله تکنیک رسوب شیمیایی از فاز بخار تقویت شده به کمک پلاسمای فرکانس رادیویی با فرکانس mHz 11/65 و با استفاده از گازهای متان و هیدروژن با نسبت1 به 4 بر زیرلایههای سیلیکونی پلی کریستال نوع p اعمال شد. از آزمونهای طیف سنجی UV-Vis-NIR و شبیه ساز خورشیدی به ترتیب برای تعیین درصدبازتاب و بازدهی نمونهها قبل و بعد از لایه نشانی کربن شبه الماسی استفاده شد.پس از اعمال فیلم کربن شبه الماسی با ضخامت 240 نانومتر درصد بازتاب نور از سطح سلولها به میزان 72 درصد کاهش یافت. نتایج حاصل از تست شبیه ساز خورشیدی نشان داد با اعمال لایه نازک کربن شبه الماسی شدت جریان مدار کوتاه ) Isc ( سلولها افزایش و در نتیجه بازدهی به میزان 16 درصد بهبود پیدا کرده است

لینک کمکی