فایل word مقاله بررسی تاثیرناکاملی اولیه دررفتارتیرورقها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیرناکاملی اولیه دررفتارتیرورقها :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدباقر عبداله پورآزاد – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه عمران تبریز ایران
طالب مرادی شقاقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه عمران تبریز ایران

چکیده:
درسالهای اخیر باگسترش استفاده ازتیرورقها به دلیل صرفه جویی درموادوهزینه ها درسازه های فولادی بزرگ همچون برجها پلهای بادهانه ی بزرگ و بخصوص نیروگاه هسته ای و حرارتی که خطاها باید حداقل و هزینه ها معقول باشد نیاز به بررسی دقیق رفتارتیرورقها درشرایط مختلف بارگذاری محیطی احساس میشود بدلیل شرایط موجود درکارگاه و پیچیدگی های خاص جوشکاری سازه های با صفحات فولادی ناکاملی های اولیه را ازخود نشان میدهد که مهمترین آ(ها وجود انحنای اولیه درالمانهای صفحه ای سیستم است یکی ازایرادهای اساسی درساخت تیرورق ها عدم لحاظ صحیح ناکاملی می باشد که معمولا یادرنظر گرفته نمی شود و یا بااعمال ضرایب بدون اگاهی ازشرایط ناکاملی اولیه توسط مهندسین مقاومت تیرورق را کمتر ازمقاومت واقعی آن تخمین می زنند باوجود مطالعاتی که درسالهای اخیر برای درنظر گرفتن اثرناکاملی ها درطراحی تیرورق ها انجام شدها ست نیاز به مطالعات بیشتری جهت یافتن ابعادمختلف تاثیر آن دررفتارتیرورق ها احساس میشود درراستای همین مطالعات دراین تحقیق سعی میشود تارفتارخمشی تیرورق ها به خصوص جان آنها به روش المان م حدود درتیرورقهای I شکل باناکاملی اولیه بررسی شود تاموجب بهره وری و بازدهی تیرورقها گردد به خصوص سعی براین است که رفتارخمشی واقعی جان تیرورقها به هنگام اعمال بار درشرایط مختلف مورد بررسی قرارگیرد شرایط طراحی باشرایط ازمایشگاهی و کارگاهی نزدیک تر شده و خطاها کمتر گردد

لینک کمکی