فایل word مقاله توانمندسازی کارکنان و تعالی سازمان های دولتی بامروری برمدل تعالی درایران و قوانین مرتبط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توانمندسازی کارکنان و تعالی سازمان های دولتی بامروری برمدل تعالی درایران و قوانین مرتبط :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
زهرا غفاری – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده:
امروزه ترغیب کیفیت و تعالی درهردوبخش دولتی و خصوصی امری مهم و ضروری است بخش خصوصی درمورد به کارگیری ابزار و الگوهای مدیریتی نسبت به بخش دولتی پیشی گرفته است بخش دولتیدارای شرایط ویژگیهای خاص خود می باشد لذا نمی تواند عینا ازمدلهای بخش خصوصی بهره مند شود درکنار ترغیب کیفیت و تعالی سازمانها همیشه به دنبال دانستن مولفه هایی هستند تا به وسیله آن بتوانند تعالی سازمان خود را به حداکثر برسانند و آن را ارزیابی کنند ازانجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هرسازمانی به شمار می اید و درمدلهای اصلی تعالی توانمندسازی نیروی انسانی بعنوان یکی ازموثرترین راههای دستیابی به تعالی و کیفیت سازمان ها به شمار میرود دراین مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی و شناخت مفاهیم توانمندسازی راهکارها و الگوی جامع تعالی و نگاهی اجمالی برتوانمندسازی کارکنان بخش دولتی و تاثیر آن درتعالی این سازمان ها و چالشهای فراروی آن نیز داشته باشیم

لینک کمکی