فایل word مقاله کارآفرینی وبررسی مشکلات بازاریابی کشاوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کارآفرینی وبررسی مشکلات بازاریابی کشاوران :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:14
چکیده:
به طورکلی درفرایند ایجاد یک محصول قابل ارائه به بازار, نیازبه مدیریت درسه بخش تولید, بازاریابی وفروش وامورمالی می باشدکه عدم تمرکز بربازاریابی وفروش دربخش کشاورزی , کارآفرینی دراین بخش راکاهش وسوداصلی درفرایند تولید رابه جیب واسطه گران سرازیرکرده است. البته این امرناشی از تفاوت تولیدات بخش کشاورزی ودیگربخش ها می باشد که متخصصان امربازاریابی تمایل چندانی جهت ورود به این عرصه راندارند. درپایان پنج راهکار: آماده کردن زیرساخت برای ایجادرشته جدیدبه نام بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی; افزایش چندواحد درسی زیربنایی بازاریابی, فروش وکارآفرینی به واحدهای درسی;.اجرای دوره هایی برای اعضای هئیت علمی دانشکده های کشاورزی برای بیان مسائل و مشکلات تولید, بازاریابی – فروش وامورمالی ;. ایجادکمیته هایی درمراکز جهادکشاورزی شامل افراد متخصص درزمینه بازاریابی وفروش; ایجادکمیته های درمراکز فارغ التحصیلان متقاضی تولید;..جهت حل این مشکل ارائه گردیده است. دردنیای تجارت رقابتی امروز, بازاریابی یک عامل کلیدی دربقاوتوسعه کسب وکارهای کارآفرینی است

لینک کمکی