فایل word مقاله بررسی حذف موثر دی متیل دی متیل آنیلین از آب با استفاده از نانو کامپوزیت کیتوسان اصلاح شده/ نانو پرکننده ی معدنی به عنوان جاذب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی حذف موثر دی متیل دی متیل آنیلین از آب با استفاده از نانو کامپوزیت کیتوسان اصلاح شده/ نانو پرکننده ی معدنی به عنوان جاذب :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
پریزاد بیرامیان – دانشگاه مراغه, دانشکده ی فنی و مهندسی, گروه مهندسی مواد؛
سیامک زواره – دانشگاه مراغه, دانشکده ی علوم, گروه شیمی؛

چکیده:
هدف اصلی در این کار افزایش قابلیت کیتوسان برای حذف موثر دی متیل آنیلین از آب می باشد. برای این منظور میزان تخلخل بستر جاذب با استفاده از یک نانوپرکننده ی معدنی افزایش داده شد. سپس سطح نانو کامپوزیت حاصل کیتوسان/آلومینا با استفاده از یون های 2+Cu به طریقشیمیایی اصلاح شد تا شرایط برای جذب سطحی دی متیل آنیلین از طریق جذب شیمیایی فراهم گردد. در پروژه ی حاضر حذف دی متیل آنیلین بااستفاده از سه نوع جاذب کیتوسان, نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا و نانوکامپوزیت کیتوسان اصلاح شده/آلومینا بررسی و با هم مقایسه شده است. رفتار جذبی جاذب های تهیه شده با استفاده از ایزوترم های جذبی و مطالعات سینیتیکی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با افزودن نانوذرات آلومینا به کیتوسان و سپس اصلاح سطحی آن ظرفیت جذب به میزان زیادی افزایش می یابد.

لینک کمکی