فایل word مقاله ارزیابی سیستم های انرژی خورشیدی و تأثیر آن بر محیط زیست,اقتصاد و توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر سبزوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی سیستم های انرژی خورشیدی و تأثیر آن بر محیط زیست,اقتصاد و توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر سبزوار) :


محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زینب رستگاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی
فاطمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی
اکبر کیانی – عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری

چکیده:
محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل از تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی جهانی, فرصتهای مناسبی را برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژیهای فسیلی خصوصاً در کشورهای با پتانسیل بالای تابش ایجاد نموده است. بنابراین هدف ازاین تحقیق ارزیابی سیستم های انرژی خورشیدی و تأثیر آن بر محیط زیست, اقتصاد و توسعه پایدار )نمونه موردی: شهرسبزوار( میباشد. با توجه به اینکه شهر سبزوار در موقعیتی واقع شده که در اکثر روزهای سال دارای آسمانی صاف, و تابستان-های طولانی, گرم و خشک دارد میتواند بخش عظیمی از انرژی موردنیاز خود را از تابش نور خورشید تأمین کند. همچنینبرای کاهش آلودگیهای مختلف ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و استفاده بهینه از نفت, گاز و ذغال سنگ لازم است به انرژی خورشیدی و بادی که منبع لایزال و سازگار با محیط است, توجه بیشتری شود. بنابراین در این پژوهش ابتدا با استفادهاز مشاهدات میدانی, منابع کتابخانهای, اسنادی و استفاده از سایر منابع علمی اهمیت شناخت و استفاده از پتانسیلهای منطقه مورد مطالعه, بررسی میشود نتایج پژوهش نشان میدهد که با توجه به پتانسیل زیاد منطقه در رابطه با این انرژی آن طور که شایسته است استفاده نشده است و در نهایت راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدار و تأثیر مثبت این انرژی بر محیط زیست ارائه میشود

لینک کمکی