فایل word مقاله فناوریهای جدید گامی نو به سوی معماری پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله فناوریهای جدید گامی نو به سوی معماری پایدار :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران, معماری, محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
بیژن عبدی – کارشناس ارشد معماری استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب
زهرا نصرت پور – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب

چکیده:
امروزه سرعت پیشرفت درسراسر جهان تاجایی است که علم و تکنولوژی هرروز ما را بادستاوردی نو روبرومی کند دستاوردی که ما را درحفظ انرژی و سازگاری با طبیعت کمک کرده و میتواند معماری را به سوی توسعه ی پایدارهدایت کند ارتباط تنگاتنگ بین معماری و شهرباانسان و طبیعت نشان ازوجود مفاهیم و ویژگیهای پایداری درمعماری و شهرسازی ایرانی دارد که میتواند الهام بخش معماران معاصر ایرانی و حتی غیرایرانی باشد و ایندرحالی است که درسطح جهانی موضوع اثرات گلخانه ای ترافیک شهری تراکم زمین الودگی هوای شهری و افزایش جمعیت اثرات ناخوشایندی برکیفیت زندگی انسان درشهرها ایجادکرده است همگام با افزایش رشد جمعیت و گسترش شهرها و توسعه فعالیت های ساخت و ساز بهره گیری ازسیستم های ساخت جدید و استفاده ازمصالح پایدارامری ضروری است درسالهای اخیر به دلیل استفاده ازتکنولوژیهای نوین شاهد پیشرفتهای بزرگی درطراحی های معماری بوده ایم دراین مقاله با معرفی سیستم های نوین مختلف صنعت ساختمان و نحوه استفاده ازآنها فراهم شده است و نتایج آن میتواند درکاربردهای اجرایی مورداستفاده سازمان ها و ادارات دولتی و همچنین متخصصین و مهندسین و سایردست اندرکاران دراین امر قرار گیرد که باتوجه به آنها میتوان گامی بلند درجهت پایداری حفظ و بهره وری منابع و انرژی و جلوگیری ازتلف شدن ثروت ملی برداشت

لینک کمکی