فایل word مقاله بررسی تعادل مایع #8211; مایع سیستم های دو فازی آبی متشکل از پروپانول و نمک های کلرید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تعادل مایع #8211; مایع سیستم های دو فازی آبی متشکل از پروپانول و نمک های کلرید :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
امیر قلی تبارعمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشکده فنی دانشگاه گیلان
غلام خیاطی – استادیار گروه مهندسی شیمی, دانشکده فنی دانشگاه گیلان
حسین قنادزاده گیلانی – استاد گروه مهندسی شیمی, دانشکده فنی دانشگاه گیلان
محدثه شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:
در این تحقیق تشکیل سیستم دو فازی آبی متشکل از نمک های کلرید و الکل های کوتاه زنجیر آب دوست 1-پروپانول و 2-پروپانول مورد مطالعه قرار گرفت و اثر نمک و همچنین الکل های مختلف بررسی شد. در این پژوهش سیستم های حاوی نمک سدیم کلراید در مقایسه با پتاسیم کلراید و کلسیم کلراید عملکرد مطلوب تری از خود نشان داد. همچنین الکل 1-پروپانول در مقایسه با 2-پروپانول در غلظت کمنری سیستم دو فازی آبی تشکیل داد. صحت نتایج داده های حلالیت به دست آمده بر اساس ضریب همبستگی و همچنین انحراف از جذر میانگین مربعاتRMSE مورد بررسی قرار گرفت

لینک کمکی