فایل word چارچوب مفهومی قابلیت های بازاریابی تاثیرگذار بر حس گری (مورد مطالعه صادرکنندگان کاشی و سرامیک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چارچوب مفهومی قابلیت های بازاریابی تاثیرگذار بر حس گری (مورد مطالعه صادرکنندگان کاشی و سرامیک) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت ها تبدیل شده است .با در نظر گرفتن افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان در بازار پویای رقابتی عصر حاضر, سازمان ها باید سطح درک و دانش خود را نسبت به بازار ارتقا دهند. سازمان های بازارگرا در واقع باید قابلیت حس گری خود را ارتقا دهند. شرکت هایی که دارای قابلیت حس گری بالایی هستند, بهتر می توانند با بازار ارتباط برقرار کنند و اطلاعات راهبردی مورد نیاز خود را دریافت نمایند .این پژوهش, یک مطالعه و اطلاعات مورد نیاز به وسیله , کاربردی است .جامعه آماری پژوهش, صادرکنندگان کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی است پرسش نامه به دست آمده است .به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است .در نهایت نتایج نشان می دهند که در صنعت کاشی و سرامیک, از بین قابلیت های بازاریابی, تاثیر قابلیت فروش, داشبورد بازاریابی, قابلیت توزیع و قابلیت تحقیقات بازار بر افزایش حس گری تایید می شود .بنابراین سازمان هایی که خواهان دستیابی به عملکرد بهتر هستند باید این قابلیت ها را در مجموعه ی خود تقویت کنند.

لینک کمکی