فایل word دولت کارآفرین ,اصول و مفاهیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دولت کارآفرین ,اصول و مفاهیم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

وازه کارآفرینی,معمولا با فعالیت های کسب و کار کوچک و متوسط در بخش خصوصی, درارتباط است, ولی نمی توان گفت , صرفاً پدیده بخش خصوصی است, زیرا کارآفرینی با سرعت زیادی طی دودهه گذشته در ادبیات مدیریت , که کارآفرینی دولتی(عمومی )وارد شده و اکنون در ادبیات بخش دولتی به وفور دیده می شود. از اینرومباحث زیادی در خصوص وجود ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است, بطوریکه به عنوان راهکاری برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر فرا تحلیل بوده و به لحاظ ماهیت نظری مباحث مطرح شده از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده انتقادات وارد برآن بررسی می گردد , شده است. در این نوشتار ضمن بیان ویژگیهای دولت کارآفرین و اصول و مفاهیم مربوطه و در ادامه به تحلیل موانع کارآفرینی در سازمانهای دولتی و ارائه راهبردهایی در جهت مقابله با موانع پرداخته می شود

لینک کمکی