فایل word مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen HTFS+ و CAS200

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen HTFS+ و CAS200 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه مبحث انرژی یکی از مبحث های روز جوامع بشری محسوب می شود از طرفی تبادل حرارت میان دو یا چند سیال با دماهای مختلف در اغلب فرایند های صنعتی, تجاری و خانگی اتفاق می افتد و معمولا بدین منظور از مبدل های حرارتی استفاده می شود. با توجه به نیاز روز افزون به صرفه جو یی در مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی فرایندها, چگونگی گرم کردن آب و وسیله مورد استفاده جهت انجام این کار نیز بسیار مهم می باشد. مبدل های صفحه ای نسل جدیدی از مبدلهای حرارتی اند که سیال گرم و سرد در میان صفحات شیار دار با زوایای متفاوت عبور میکنند و این عبور باعث گرم شدن یا سرد شدن یک سیال می شود. این مبدل ها دارای برتری های عملیاتی و کاربری های گسترده ای در صنایع مختلف می-باشند. در این مقاله چند نوع از مبدل های حرارتی صفحه ای, که سبب کاهش مصرف سوخت و هزینه می شوند, به کمک نرم-افزار طراحی Aspen HTFS+ و CAS200 مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی