فایل word بررسی اثرات ارتعاش آزاد ورق مستطیلی تحت شرایط تکیه گاهی مختلف بااستفاده ازروش GDQ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اثرات ارتعاش آزاد ورق مستطیلی تحت شرایط تکیه گاهی مختلف بااستفاده ازروش GDQ :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دراین مقاله جنبه مجهول مساله تعیین فرکانس های طبیعی سیستم می باشد که بااستفاده ازروشی که برای حل معادلات ارایه خواهیم داد به محاسبه آن پرداخته خواهد شد باتوجه به شرایط مرزی مختلف بااعمال روش GDQ فرکانسهای ورق مستطیلی تقویت شده به دست امده اند درپایان اثرکسرحجمی نانولوله های کربنی نسبت طول به عرض ورق مستطیلی نسبت ضخامت به عرض و نیز شرایط تکیه گاهی مختلف برروی فرکانسهای طبیعی سازه موردبحث و بررسی قرارگرفته است همچنین صحت نتایج بادیگر مقالات موجود دراین زمینه درحالت ایزوتروپ مقایسه و ازنحوه حل مساله اطمینان کافی حاصل شده است

لینک کمکی