فایل word بررسی اثردیمپل روی انتقال حرارت جابجایی درلوله ی تخت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اثردیمپل روی انتقال حرارت جابجایی درلوله ی تخت شده :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درمقاله حاضرجریان سیال وانتقال حرارت جابجای دریک لوله ی تخت شده باوجود زوائد دیمپل تحت شارحرارتی ثابت بررسی شده است برای بررسی مسئله حاضر ازشبیه سازی عددی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است جهت حل معادلات حاکم ازنرم افزار فلوئنت استفاده شده است دمای جریان ورودی به لوله برابر با 300کلوین محدوده ی عدد رینولدز 5000تا20000 گام بی بعد 1تا2/33 و عمق بی بعد 0/23 تا 0/43 مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج نشان دادند که با افزایش عدد رینولدز انتقال حرارت جابجایی عدد ناسلت و همچنین ضریب اصطکاک افزایش می یابند به علاوه باکاهش گام و افزایش عمق دیمپل عددناسلت و ضریب اصطکاک همزمان افزایش می یابند تغییرات عدد ناسلت بطور تقریبا یکسان به تغییرات گام و عمق دیمپل وابسته است درحالیکه این تغییرات درضریب اصطکاک به تغیرعمق وابستگی بسیاربیشتری نسبت به تغییر گام دارد

لینک کمکی