فایل word بررسی اثرعملیات حک کاری شیمیایی برای ایجادسطوح فوق آبگریز برروی قطعات منیزیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اثرعملیات حک کاری شیمیایی برای ایجادسطوح فوق آبگریز برروی قطعات منیزیم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ایجادسطوح فوق آبگریز برروی موادمختلف میتواند قابلیتهای جدید همچون خودتمیزشوندگی ضدلک بودن و مقاومت به خوردگی را برای موادمهندسی ایجادنماید یکی ازپارامترهای موثربرابگریزی سطوح فلزی و غیرفلزی زبری و مورفولوژی خاص آن درمقیاس میکرو/نانومتری است دراین پژوهش به بررسی عملیات حک کاری شیمیایی جهت ایجادسطحی زبربرروی قطعات منیزیم و تاثیرآن برروی زاویه تماس آب پرداخته شدها ست به همین جهت قطعات منیزیم خالص و قطعات الیاژی منیزیم AZ91 تحت عملیات سطحی و حک کاری متفاوت تهیه شده و ازمحلول اتانولیک اسیداستئاریک برای اصلاح سازی و کاهش انرژی سطحی پوشش استفاده شده است بهترین نتایج باانجام عملیات حک کاری دومرحله ای قطعات درمحلول H2SO4 1% و سپس محلول H2O2 20% بدست آمده است دراین حالت حداکثر زاویه تماس برای قطعات منیزیم آلیاژی 150/25درجه و برای منیزیم خالص تجاری 160/02درجه اندازه گیری شده است

لینک کمکی