فایل word بررسی رفتار تاثیرگذار رشد اقتصادی بر بازار سرمایه ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رفتار تاثیرگذار رشد اقتصادی بر بازار سرمایه ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

بازارهای مالی با فراهم کردن نقدینگی و کاهش هزینه معاملات از طریق کاهش هزینه جستجو و کاهش هزینه اطلاعات ,مکان مناسبی برای سوق دادن پس اندازهای راکد مردم به سمت تولید و تامین سرمایه شرکت ها و موسسات اقتصادی است واز جمله مهمترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها, بازارهای سهام هستند. سرمایهگذاران از مهمترین متغیرهای تعیین کنندهی سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین پژوهش در مورد چگونگی کارکرد بازار سرمایه, میتواند دستیابی به درجهی بالاتری از کارآیی و بهینگی تخصیص منابع را تسهیل نماید.هدف از این مطالعه فایل word بررسی رفتار تاثیرگذار رشد اقتصادی بر بازار سرمایه ایران میباشد. برای این منظور از داده های سالانه سری های زمانی از سال 1385 تا 1393 استفاده گردیده است برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روند حرکتی متغیرها نیز از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی ARDL و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بر اساس بررسی های انجام شده توسط محقق در بازار سرمایه ایران میتوان به رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه گذاری, تولید ناخالص داخلی و شاخص سود سهام دست یافت. همچنین تغییرات مثبت و منفی نرخ سود بانکی, نرخ تورم و نرخ ارز درمبانی تئوریک نیز دیده شده است

لینک کمکی