فایل word بررسی سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادیدر عرضه اولیه سهام شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادیدر عرضه اولیه سهام شرکتها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق, بررسی ارتباط بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 63 شرکت از میان شرکت های جدیدالورودبه بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 5631 الی 5631 مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سود عملیاتی با بازده غیر عادی سهام درIPO رابطه دارد و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه ضعیفی با بازده غیر عادی سهام درIPO دارد.

لینک کمکی