فایل word بررسی عامل های مؤثر بر اجرای موفق خط مشی های مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی در اداره مالیات شهرستان زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عامل های مؤثر بر اجرای موفق خط مشی های مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی در اداره مالیات شهرستان زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش , یافتن دلایل اجرای موفق خط مشی های مالیاتی با توجه به مبانی نظری, مطالعات انجام شده, و وجود عامل های هفده گانه مؤثر بر اجرای خط مشی؛ شامل شفافیت سیاست ها و قوانین مالیاتی, رهبری سازمانی و توجهبه فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری , شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی , اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمان ها و نهادها, تعهد سازمان مالیاتی و مسئولان آن به اجرا , گرایش مجریان به اجرا و منطقی بودن آن از نظر آنها, جو همدلی و همکاری در سازمان, انگیزش و تمایلات کارکنان سازمان مالیاتی, گوناگونی و تنوع مؤدیان و سازمانهایوابسته, محدودیت زمانی و ضمانت اجرا , شرایط اقتصادی , تحصیلات و رشته تحصیلی مجریان, تجربه کاری مجریان, اجرای آزمایشی قانون , و دانش و آگاهی های کارکنان سازمان مجری سیاستها و قوانین مالیاتی, از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی؛ سه سطح اجرا )اجرای ضعیف, اجرای متوسط و اجرای قوی(, و دو تابع: بعدشفافیت و اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها متمایز شدند. قوانین با اجرای قوی در بعد یکم )شفافیت( دارای بیشترین میانگین بودند. در بعد یا تابع دوم اجرای متوسط, دارای بیشترین میانگین بود.

لینک کمکی