فایل word مقاله مکانیسم اثر کلرید لیتیم در تکوین فولیکول های تخمدانی موش های صحرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مکانیسم اثر کلرید لیتیم در تکوین فولیکول های تخمدانی موش های صحرایی :

فایل word مقاله مکانیسم اثر کلرید لیتیم در تکوین فولیکول های تخمدانی موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در یاخته از صفحه 267 تا 274 منتشر شده است.
نام: مکانیسم اثر کلرید لیتیم در تکوین فولیکول های تخمدانی موش های صحرایی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرید لیتیم
مقاله آپوپتوزیس
مقاله فولیکول های تخمدانی
مقاله موش صحرایی نابالغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرآخوری فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه تفرشی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمحمدیان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان اسلامی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین قمرتاج
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی اثر کلرید لیتیم در تکوین فولیکول های تخمدانی موش های صحرایی نابالغ تحریک شده با گنادوتروپین با تکیه بر شاخص های سلولی و بافتی.
مواد و روشها: در این مطالعه, از موشهای صحرایی ماده نابالغ (23 روزه, نژاد Wistar) به عنوان مدل استفاده گردید. جهت تحریک تکوین فولیکولی, ابتدا 10 واحد بین المللی Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG)و سپس جهت بررسی اثر لیتیم, 4 دوز کلرید لیتیم (250 میلیگرم بر کیلوگرم) هر 12 ساعت (از زمان تزریق PMSG) به صورت درون صفاقی به موشها تزریق گردید. 48 ساعت پس ازتزریق PMSG تخمدانها خارج و مورد بررسی های سلولی و بافتی قرار گرفتند. جهت بررسی آپوپتوزیس از رنگ آمیزی TUNEL و روش DNA laddering استفاده شد. موش هایی که تنها PMSG را دریافت کرده بودند گروه کنترل, موش هایی که علاوه بر PMSG سرم فیزیولوژیک (حلال لیتیم) را نیز دریافت کرده بودند گروه دارو نما و موشهایی که هیچ یک را دریافت نکرده بودند به عنوان موشهای گروه دست نخورده در نظر گرفته شدند.
یافته ها: طی بررسیهای انجام شده بافتی تخمدان موشهای تیمار شده با کلرید لیتیم, عدم وجود فولیکول های آنترال با قطر 800-1000 میکرون, کاهش تعداد فولیکول های آنترال با قطر 400-600 و 600-800 میکرون و افزایش تعداد فولیکول های آترتیک نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. مطالعات در سطح سلولی حاکی از افزایش شدید تعداد سلولهای با هسته پیکنوتیک و TUNEL مثبت در لایه سلولهای گرانولوزای فولیکولهای آنترال تخمدان موشهای تیمار شده با کلریدلیتیم نسبت به گروه کنترل بود. به علاوه الگوی قطعه قطعه شدنDNA فقط در نمونه های تجربی مشاهده شد.
نتیجه گیری: پیشنهاد میشود که کلرید لیتیم با القای آپوپتوزیس در سلولهای گرانولوزا موجب افزایش فولیکول های آترتیک و در نتیجه کاهش تعداد فولیکولهای آنترال و تکوین فولیکولی میشود.

لینک کمکی