فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال) :

فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1387 در مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان از صفحه 85 تا 108 منتشر شده است.
نام: شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم شناسی همدید
مقاله الگوی گردشی
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله تیپ هوا
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجویی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از مجموعه داده های روزانه مربوط به 7 متغیر اقلیمی شامل دمای خشک, دمای تر, حداکثر دمای روزانه, حداقل دمای روزانه, بارش, نم نسبی, سرعت و جهت باد از تاریخ 1/1/1358 تا 29/12/1382 به مدت 25 سال استفاده شده است. ابتدا پایگاه داده ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار (مت لب) ایجاد شد. با توجه به اینکه هدف از این پژوهش تیپ بندی هوا بود ماتریس داده ها با آرایش P آماده شد. آرایش P آرایشی از ماتریس پایگاه داده است که در آن سطرها زمان و ستون ها عناصر اقلیمی هستند. بعد از انتخاب روش طبقه بندی یک تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد بر روی آرایه های استاندارد شده انجام شد و چهار تیپ هوای متمایز برای ایستگاه بم بدست آمد. برای هر تیپ یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب گردید. فراوانی ماهانه و سالانه هر کدام از تیپ ها محاسبه شد و مشخص گردید که حاکمیت فصول مختلف حاصل حاکمیت تیپ های مختلف هوا در یک محل می باشد و فراوانی سالانه تیپ ها در سه دهه گذشته تغییر کرده است. در پایان به بررسی ارتباط این تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو پرداخته شد و چنین نتیجه شد که رخداد هر کدام از تیپ ها متاثر از الگوی گردشی خاصی هستند.

لینک کمکی