فایل word مقاله شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کنارک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کنارک :

فایل word مقاله شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کنارک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1387 در مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان از صفحه 69 تا 84 منتشر شده است.
نام: شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کنارک
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم شناسی همدید
مقاله تیپ همدید
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله منطقه اقلیمی
مقاله کنارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی آخورمه محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کنارک است. در این پژوهش از داده های روزانه هجده متغیر اقلیمی شامل دمای خشک در ساعات (15-09-03), دمای تر ساعات (15-09-03), نم نسبی ساعات (15-09-03), سرعت باد (15-09-03), سمت باد (15-09-03), ارتفاع بارش روزانه, دمای کمینه و دمای بیشینه طی سالهای 1/1/1363 تا 29/12/82 به مدت 20 سال برای ایستگاه کنارک استفاده شده است. ابتدا پایگاه داده ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار Matlab ایجاد شد. این پایگاه داده شامل رخدادهایی بود که مقدار متغیرهای مورد بررسی بطور کامل در آن ثبت شده بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها, از یکی از حالات بردار ویژه به نام حالتp برای تیپ بندی استفاده شد. در واقع, آرایش p آرایشی از ماتریس پایگاه داده است که متغیرهای جوی بر روی ستونها و روزها بر روی سطرها فراهم شده است. سپس داده ها استانداردسازی شده, که در این صورت هر کدام از متغیرها سهم برابری در تیپ بندی خواهند داشت. سپس بر روی مقادیر استاندارد شده یک تحلیل خوشه ای به روش ادغام (وارد) انجام گرفت و برای هر ایستگاه نمودار درختی ترسیم شد. با توجه به نمودار درختی کل برای ایستگاه کنارک سه تیپ اصلی به دست آمد و برای هر تیپ به دست آمده تنوع روزانه تیپ های همدید, پیایی, رخداد, رخنداد, روز نماینده و دوره زمانی فعالیت ماهانه و سالانه آنها در دو دهه گذشته بررسی گردید تا تغییرات فراوانی تیپ های همدید هوا در این دو دهه مشخص شود.

لینک کمکی