فایل word مقاله فرمول بندی المان محدود مسایل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله فرمول بندی المان محدود مسایل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته :

فایل word مقاله فرمول بندی المان محدود مسایل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در مکانیک هوا فضا از صفحه 11 تا 21 منتشر شده است.
نام: فرمول بندی المان محدود مسایل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات وارهیدگی ویسکوالاستیک
مقاله مسایل تماسی
مقاله حل نموی – انطباقی
مقاله رهیافت لاگرانژ الحاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرید مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر توسعه یک فرمول بندی محاسباتی المان محدود نموی- انطباقی بر مبنای الگوریتمی توانمند به منظور محاسبه فشارهای شبه استاتیک تماسی در سازه های ویسکوالاستیک می باشد. از مدل تعمیم یافته ماکسول برای مدل سازی توابع وارهیدگی معادلات متشکله ویسکوالاستیک بهره گرفته شده که در قالب دو تابع وارهیدگی کلی در اتساع (پاسخ حجمی) و برش (پاسخ انحرافی) نشان داده می شود. در این فرمول بندی, توابع وارهیدگی به وسیله حاصل جمع سری های توابع نمایی کاهشی با زمان بیان می شوند. بر اساس اعمال اصل کار مجازی, یک فرمول بندی موثر المان های محدود با یک فرآیند نموسازی در معادلات وارهیدگی ویسکوالاستیک بدست آمده است. به منظور تحلیل مسایل تماسی ویسکوالاستیک نیز, بر اساس شرایط سینماتیکی و هندسی اجزای در حال تماس, از رهیافت لاگرانژ الحاقی انطباقی استفاده گردیده است. همگرایی مناسب نتایج حاصل از مثال های عددی با نتایج حل تحلیلی نشانگر قابلیت های کاربردی بالای مدل المان های محدود ارایه شده می باشد.

لینک کمکی