فایل word مقاله مدل سازی تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل سازی تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل :

فایل word مقاله مدل سازی تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در پاییز 1388 در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه 71 تا 91 منتشر شده است.
نام: مدل سازی تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم های تابعی انعطاف پذیر
مقاله سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله کشش های جانشینی آلن و موریشیما
مقاله شاخص پولی دیویزیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جدیدزاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به مدل سازی تقاضای هر یک از حامل های انرژی به تفکیک برق, گاز طبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید, نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران با استفاده از فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی (سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)), می پردازد.
برای تخمین این مدل از داده های سری زمانی سال های 1350-1384 استفاده شده و بر اساس آن انواع کشش های تقاضا شامل کشش های درآمدی, قیمتی, متقاطع, جانشینی آلن و جانشینی موریشیما به دست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه, تمامی متغیرهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل, معنی دار بوده و علامت آن ها به لحاظ نظری سازگار و قابل قبول است. کشش های درآمدی تقاضا همگی مثبت اند. کشش های خودقیمتی منفی هستند, به طوری که برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت, کشش پذیر و سایر فرآورده ها کم کشش اند. بر اساس نتایج برآورد کشش های جانشینی آلن و موریشیما, کلیه حامل های انرژی دو به دو جانشین موریشیمای یکدیگر هستند.

لینک کمکی