فایل word مقاله بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی :

فایل word مقاله بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در پاییز 1388 در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه 53 تا 70 منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت و گاز
مقاله قیمت گاز طبیعی
مقاله قیمت نفت خام
مقاله میزان مصرف کل گاز طبیعی
مقاله الگوهای اقتصاد سنجی
مقاله خودرگرسیون برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی با درنظر گرفتن میزان مصرف گاز طبیعی پرداخته می شود. رفتار بازار گاز طبیعی و نفت خام در بسیاری از موارد به یکدیگر نزدیک است, که می توان علت را در جانشینی این دو حامل انرژی جستجو کرد. در این الگو که با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی خود رگرسیوبرداری (VAR) , اثرات سری های زمانی متغیرهای قیمت نفت خام سبد نفتی اوپک, قیمت تجاری گاز طبیعی آمریکا و هم چنین میزان مصرف کل گاز طبیعی در بخش های مختلف صنعتی و خانگی در آمریکا, روی یکدیگر مورد نظر قرار گرفته است. آمریکا بیش ترین میزان مصرف گاز طبیعی را هر سال به خود اختصاص می دهد و به عنوان یک نماگر اصلی در مصرف گاز محسوب می شود. داده های مورد بررسی در این پژوهش بصورت ماهانه و در بازه زمانی ماه ژانویه سال 2001 تا فوریه سال 2009 می باشد. وجود رابطه همگرایی از مواردی است که در رابطه متغیرها مشاهده می شود و بدین ترتیب رگرسیون ساختگی وجود نخواهیم داشت. که از این نتیجه می گیریم یک شوک 1 درصدی در قیمت سبد نفتی اوپک در بلندمدت, باعث تغییری 4 درصدی در قیمت گاز طبیعی خواهد شد. همچنین یک تغییر 100000 واحدی در میزان مصرف گاز طبیعی تغییری به میزان 443/0 واحد افزایش در قیمت گاز ایجاد خواهد شد.

لینک کمکی