فایل word مقاله بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا :

فایل word مقاله بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در پاییز 1388 در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه 1 تا 27 منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار نفت و فرآورده های نفتی
مقاله علیت در قیمت ها
مقاله مدل تصحیح خطای برداری
مقاله آزمون علیت تودا – یاماموتو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفت خام نهاده اصلی پالایشگاه ها در تولید فرآورده های نفتی است و تغییرات قیمت آن تاثیر زیای بر قیمت فرآورده ها می گذارد. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین بازار نفت خام و بازار فرآورده های نفتی وجود دارد و اطلاعات قیمتی بین این دو بازار اطلاعات قیمتی جا به جا می شود. در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی برای بررسی تعامل بین تغییرات قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی و آزمون رابطه علی بین قیمت ها انجام شده است. نتایج این مطالعات بر اساس آزمون رابطه علیت خطی و مدل های تصحیح خطای برداری, بیانگر جهت علیت از طرف قیمت نفت خام به سمت قیمت فرآورده های نفتی است. در این مقاله در چارچوب مکانیسم انتقال اطلاعات بین بازار نفت خام و بازار فرآورده ها رابطه علی پویا بلندمدت و کوتاه مدت VECM و تودا یاماموتو بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در سطح میانگین در دو بازار آمریکا و اروپا بررسی می شود. جهت انجام این مطالعه از اطلاعات هفتگی برای قیمت های تک محموله و آتی یک ماهه نفت خام WTI, برنت, بنزین و گازوییل در بازارهای آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج تحقیق در سطح میانگین قیمت ها نتایج مطالعات قبلی مبنی بر وجود علیت بلندمدت از طرف قیمت نفت خام به قیمت فرآورده ها را برای دوره 2008-1987 تایید می کند. به دنبال کاهش قابل توجه در ذخیره سازی بنزین در آمریکا در سال 2003 و گازوییل در اروپا در سال 2004, نتایج مطالعه بیانگر وجود تغییر ساختاری در بازار است. به طوری که جهت علیت بلندمدت در بازار اروپا برعکس شده و از طرف قیمت گازوییل به سمت قیمت نفت خام برنت می باشد. بنابراین در این دو بازار جریان انتقال اطلاعات از طرف بازار نفت خام به سمت بازار فرآورده هاست.

لینک کمکی