فایل word مقاله ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه :

فایل word مقاله ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه 223 تا 254 منتشر شده است.
نام: ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهای در حال توسعه
مقاله جهانی شدن
مقاله سرمایه گذاری خارجی
مقاله فقر
مقاله توزیع درآمد
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله آزمون واریانس همسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: فوزمسلمیان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت, سرمایه گذاری مالی اطلاعات, و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود, در این چهارچوب, مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.
این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد, بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی, همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

لینک کمکی