فایل word مقاله بررسی عملکرد کربن فعال پودری (PAC) درحذف ترکیبات آلی طبیعی (NOM) از آب آشامیدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عملکرد کربن فعال پودری (PAC) درحذف ترکیبات آلی طبیعی (NOM) از آب آشامیدنی :

فایل word مقاله بررسی عملکرد کربن فعال پودری (PAC) درحذف ترکیبات آلی طبیعی (NOM) از آب آشامیدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در سلامت و محیط زیست از صفحه 135 تا 142 منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد کربن فعال پودری (PAC) درحذف ترکیبات آلی طبیعی (NOM) از آب آشامیدنی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه آب
مقاله کربن آلی محلول
مقاله کربن فعال پودری
مقاله تری هالومتان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جابریان بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنیادی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کربن فعال پودری PAC به عنوان جاذب مناسبی برای مواد آلی شناخته شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان کارایی استفاده از کربن فعال پودری درحذف کربن آلی محلول DOC در تصفیه خانه آب اصفهان است.
روش بررسی: افزایش PAC در سه مسیر تصفیه خانه شامل: 1 آبگیر تا ورودی تصفیه خانه 2 آبگیر تا خروجی تصفیه خانه 3 حوضچه اختلاط تا خروجی, توسط دستگاه جار شبیه سازی گردید و پارامترهای DOC, میزان جذب در طول موج 254 نانومتر اندازه گیری و پارامتر SUVA و ایزوترم جذب کربن فعال برای نمونه ها محاسبه گردید.
یافته ها: تزریق کربن فعال در دزهای 100, 80 ,60 ,40 ,20 میلی گرم در لیتر باعث پایین آمدن مقدار DOC و هم چنین کاهش میزان جذب نمونه‌های برداشت شده از تمام مسیرها در طول موج 254 نانومتر شد. میانگین این کاهش از آبگیر تا خروجی تصفیه خانه (مسیر دوم) بیش ترین مقدار بوده (698±39 درصد) و فرایند متداول تصفیه خانه قابلیت حذف 35% از DOC را دارا بود. مسیر سوم دارای راندمان حذف (%55±75) بود. نتایج جذب کربن فعال از ایزوترم جذب فروندلیچ تبعیت می نمود.
نتیجه گیری: شبیه سازی افزودن کربن فعال در حوضچه اختلاط سریع همراه با منعقدکننده (مسیر سوم) دارای راندمان حذف کم تری از میزان مورد انتظار بود که دلیل این امر را می توان به کاهش تخلخل کربن فعال به علت اثر منعقدکننده روی آن نسبت داد. هم چنین بر اساس راندمان‌های مسیرهای مختلف, افزودن کربن فعال در محل آبگیر مناسب تر می باشد.

لینک کمکی