فایل word مقاله تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران :

فایل word مقاله تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 296 تا 302 منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت تغذیه
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله آموزش برنامه ریزی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری تاجر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کردلو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تکاپوی بسیاری در مورد فعالیت های مربوط به ارتقای سطح سلامتی در جریان است. شاغلین بخش بهداشت که قبلا بر معالجه تمرکز داشتند, اکنون بر پیشگیری و تامین سلامتی از طریق بهبود شیوه زندگی و حذف عواملی که به نوعی به اثرات سو بر سطح سلامت انسان دارند, متمرکز شده اند. این مطالعه تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مورد بررسی قرارداده است.
روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی تک گروهی است. ابتدا تعداد 200 نفراز زنان شاغل به صورت طبقه ای انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ابزار استاندارد سبک زندگی جمع آوری گردید و سپس در راستای مداخله آموزشی, کتابچه آموزشی به آنان داده شد و دو ماه بعد مجددا از آنان خواسته شد پرسشنامه سبک زندگی را تکمیل نمایند. به منظور بررسی تاثیر آموزش, از اختلاف میانگین و جهت ارزیابی قبل و بعد از آموزش, از آزمون Chi-Square و t زوج استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بیش از 514% زنان قبل از مداخله آموزشی دارای اضافه وزن و چاقی بودند که پس از مداخله آموزشی به 485% رسید. در نهایت آموزش در 72% زنان شاغل باعث ارتقای شیوه تغذیه گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان از تاثیرآموزش بر شیوه تغذیه و نمایه توده بدنی زنان داشته, لذا اجرای برنامه آموزشی در شیوه تغذیه زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این امر مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری مسوولین حوزه سلامت و بهداشت است.

لینک کمکی