فایل word مقاله میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با LH و FSH در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد طبیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با LH و FSH در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد طبیعی :

فایل word مقاله میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با LH و FSH در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 353 تا 357 منتشر شده است.
نام: میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با LH و FSH در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد طبیعی
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله لپتین
مقاله انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محیطی اردکانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: تعارف نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستک (PCOS) دارای میزان بالای خونی هورمونLH هستند. این بیماران معمولا چاق هستند و میزان هورمون لپتین در خون آنها بالا است. دلیل اینکه چاقی یا افزایش هورمون لپتین در خون در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث تغییر سیستم هیپوتالاموس – هیپوفیز می گردد, کاملا مشخص نیست. لذا در این مطالعه ترشح هورمون لپتیتن, FSH و LH در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با گروه سالم مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: دو گروه 27 نفری از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان نرمال (افراد غیرمبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک) وارد مطالعه شدند. دو گروه کنترل و مورد از نظر میانگین سن (40-18 سال) با هم تطابق داشتند. خون ناشتا از افراد گرفته شد, پس از جدا کردن سرم در -800c فریز شد و جهت آزمایشهای لپتین, FSH و LH و انسولین مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میزان هورمون لپتین, انسولین و گلوکز در گروه های مورد و کنترل اختلاف معنی داری بود
(P<0.05). میزان لپتین در گروه با BMI>25 بیشتر از گروه BMI<25 بود (P<0.05). و نیز میزان LH در گروه مورد, نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری بالا بود (P<0.05).
نتیجه گیری: بنظر می رسد در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک افزایش هورمون LH با افزایش هورمون لپتین و مقاومت به انسولین ارتباط داشته باشد.

لینک کمکی