فایل word مقاله بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5 :

فایل word مقاله بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 343 تا 352 منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگی زودرس قبل از ترم کیسه آب
مقاله حاملگی
مقاله شاخص مایع آمنیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان عطار جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پارگی خودبخودی و قبل از موعد کیسه آب (PPROM) از مهمترین علل موربیدیته و مرگ و میر حوالی تولد است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد(PPROM) با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5 می باشد.
روش بررسی: این مطالعه بصورت همگروهی آینده نگر روی 137 خانم باردار با پارگی کیسه آب با حاملگی بین 26 تا 34 هفته از مهرماه 1385 تا مهرماه 1387 انجام گردید. بیماران بر اساس شاخص مایع آمنیوتیک
(AFI) به دو گروه AFI<5 (77 نفر) و AFI5 (60 نفر) تقسیم شدند. برای مقایسه دو گروه از آزمون T و کای دو استفاده شد.
نتایج: دو گروه از نظر متغیرهایی مانند تعداد حاملگی ها, سن حاملگی در زمان پارگی غشاها و وزن تولد همگن بودند. در گروه AFI<5, فاز نهفته (Latency) کاربردی بطور معنی داری کوتاه تر بود (P=0.049) و همچنین تعداد سزارین به علت دیسترس جنینی بالاتر (p=0.008), آپگار دقیقه اول نوزادی پایین تر (P=0.0127) و میزان مرگ بیشتر نوزاد در یک هفته اول بیشتر بود (P=0.045).
نتیجه گیری: اولیگوهیدرآمنیوس (AFI<5) به دنبال PPROM باعث زایمان سریع تر, افزایش تعداد سزارین به علت دیسترس جنینی, آپگار پایین دقیقه اول نوزادی و افزایش آمار مرگ و میر نوزادی هفته اول می شود.

لینک کمکی