فایل word مقاله بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی :

فایل word مقاله بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 324 تا 329 منتشر شده است.
نام: بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله تمپانوستومی
مقاله گسیل های صوتی برانگیخته گذرا
مقاله گسیل های صوتی محصول اعوجاج
مقاله اوتیت میانی با افیوژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسیل های صوتی گوش, اصواتی با شدت کم هستند که از حلزون سالم تولید شده و در صورت سالم بودن ساختار انتقال صوت قابل اندازه گیری هستند. هدف از این مطالعه بررسی موفقیت جراحی بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی با استفاده از آزمون های مرسوم شنوایی سنجی و TEOAE و DPOAE به عنوان روشی برای ارزیابی شنوایی بعد از عمل جراحی می باشد.
روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی – تحلیلی بر روی 130 بیمار مبتلا به اوتیت مدیای با افیوژن(OME) انجام شد. گسیل های صوتی برانگیخته گذرا(TEOAE) و گسیل های صوتی محصول اعوجاج (DPOAE) همراه با سایر آزمونهای رفتاری شنوایی, قبل, یک و سه ماه پس از عمل جراحی بر روی بیماران انجام شد و نتایج با هم مقایسه شد.
نتایج: قبل از جراحی در هیچکدام از افراد پاسخهای TEOAE و DPOAE ثبت نشدند اما پس از جراحی به صورت چشمگیری پاسخهای TEOAEدر 90 درصد و DPOAE در 80 درصد افراد ثبت شد به طوریکه نتایج معنادار بود. در آزمون شنوایی تون خالص نیز فاصله راه هوای – استخوانی از 35 بهdB 15 کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: از تستهای
OAE می توان به عنوان آزمونهای عینی, ساده و قابل انجام در گروه اطفال, به خصوص در خردسالانی که قادر به همکاری برای انجام PTA نمی باشند در قبل از عمل جراحی و نیز برای پایش بیماران از نظر بهبود کاهش شنوایی و رفع ترشح از گوش میانی استفاده کرد.

لینک کمکی