فایل word مقاله ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو, دامغان, شمال خاور ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو, دامغان, شمال خاور ایران :

فایل word مقاله ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو, دامغان, شمال خاور ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در علوم زمین از صفحه 89 تا 96 منتشر شده است.
نام: ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو, دامغان, شمال خاور ایران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگه های تورمالین
مقاله گرانیتویید
مقاله ژئوشیمی
مقاله باغو
مقاله جنوب خاور دامغان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرانیتویید باغو واقع در جنوب خاور دامغان توسط رگه های کوارتز – تورمالین فراوانی با ستبرای حدود 1 میلی متر تا 30 سانتی متر قطع شده است. بر اساس مطالعات سنگ نگاری و تجزیه ریزکاو الکترونی, تورمالین ها از نوع شورلیت – دراویت – فوئیتیت با تمایل به سمت شورلیت بوده و در گروه قلیایی و Vacancy قرار می گیرند. در مقایسه با ترکیب ایده آل شورلیت – دراویت, بسیاری از نمونه های تورمالین, دارای فضاهای خالی در موقعیت قلیایی و مقدار آلومینیم بالاتری هستند. افزایش آلومینیم در موقعیت اکتاهدرال در تورمالین های مورد مطالعه, بازتابی از ترکیب جانشینی های پروتون زدایی (تبادل O-OH) و فضاهای خالی در موقعیت قلیایی است و نشان دهنده منشا ماگمایی آنها است. در مقابل وجود منطقه بندی, رگه ای بودن, مقدار منیزیم بالا در مقایسه با آهن در برخی نمونه ها و قرارگیری در محدوده خارجی و دور از بردارهای مربوط به تورمالین های ناقص از لحاظ قلیایی و پروتون زدایی, نشان دهنده منشا گرمابی این تورمالین ها است. بنابراین, بر اساس این نتایج به نظر می رسد که رگه های تورمالین توسط تقابل سیال های غنی از بور ماگمایی – گرمابی از منشا توده های گرانیتی – داسیتی با انواع سنگ های کوارتز – تورمالین و متاپلیتی – متاپسامیتی میزبان تشکیل شده اند.

لینک کمکی