فایل word مقاله سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3- (6- ((4- اتیل 2- هیدروکسی اتیل) آمینو) فنیل) دی آزینیل) -1, 3- دی اکسو – H؛ 1- بنزو #8211; [de] ایزوکوئینولین -2- (3H) ایل) پروپانوئیک اسید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3- (6- ((4- اتیل 2- هیدروکسی اتیل) آمینو) فنیل) دی آزینیل) -1, 3- دی اکسو – H؛ 1- بنزو #8211; [de] ایزوکوئینولین -2- (3H) ایل) پروپانوئیک اسید :

مقاله سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3- (6- ((4- اتیل 2- هیدروکسی اتیل) آمینو) فنیل) دی آزینیل) -1, 3- دی اکسو – H؛ 1- بنزو – [de] ایزوکوئینولین -2- (3H) ایل) پروپانوئیک اسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در علوم و فناوری رنگ از صفحه 257 تا 266 منتشر شده است.
نام: سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3- (6- ((4- اتیل 2- هیدروکسی اتیل) آمینو) فنیل) دی آزینیل) -1, 3- دی اکسو – H؛ 1- بنزو – [de] ایزوکوئینولین -2- (3H) ایل) پروپانوئیک اسید
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوکوئینولین
مقاله ماده رنگزای دیسپرس
مقاله سولواتوکرومیزم
مقاله سنتز
مقاله رنگرزی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 3-(6-آمینو-1, 3-دی اکسو-1H- بنزو [de] ایزوکوئینولین–(3H)-2ایل) پروپانوئیک اسید به عنوان جز دی آزوته شونده و N- اتیل-N- هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان جز جفت شونده سنتز گردید. ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی به روش های آنالیز دستگاهی FTIR, 1HNMR, DSC و UV-Vis شناسایی گردید. ویژگی های اسپکتروفوتومتری ماده رنگزا در حلال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده دارای اثر سولواتوکرومیزم مثبت بوده و دارای طول موج بیشینه جذب و ضریب جذب مولار به ترتیب 5243 nm و 34125 l mol-1 cm-1 در استن می باشد. ماده رنگزای سنتز شده جهت رنگرزی الیاف نایلون, پلی استر و آکریلیک به کار برده شد و اثر دما, زمان و قابلیت رنگرزی بر روی سه لیف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی الیاف نایلونی دارد و دارای ثبات شستشویی 5, ثبات مالشی 5 و ثبات نوری 3 بر روی این لیف می باشد.

لینک کمکی