فایل word مقاله بررسی هاله های دگرسانی #8211; کانی زایی و الگوی پراکندگی مس, مولیبدن, طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک, شهربابک, کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی هاله های دگرسانی #8211; کانی زایی و الگوی پراکندگی مس, مولیبدن, طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک, شهربابک, کرمان :

فایل word مقاله بررسی هاله های دگرسانی #8211; کانی زایی و الگوی پراکندگی مس, مولیبدن, طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک, شهربابک, کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در علوم زمین از صفحه 45 تا 54 منتشر شده است.
نام: بررسی هاله های دگرسانی – کانی زایی و الگوی پراکندگی مس, مولیبدن, طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک, شهربابک, کرمان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرسانی
مقاله کانی زایی
مقاله پورفیری
مقاله میدوک و کرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار مس پورفیری میدوک در استان کرمان و در 85 کیلومتری معدن مس پورفیری سرچشمه واقع است. این کانسار در درون سنگ های آتشفشانی ائوسن با ترکیب آندزیت – بازالت قرار گرفته است. کانی زایی نوع پورفیری همراه با دو توده نفوذی پورفیری کلسیمی – قلیایی (پورفیری P1 و میدوک پورفیری) به سن میوسن رخ داده است. پنج هاله دگرسانی اولیه در این کانسار شناسایی شده است. پتاسیک غنی از مگنتیت, پتاسیک, پتاسیک – فیلیک, فیلیک و پروپیلیتیک. مرحله اصلی کانی زایی شامل کالکوپیریت همراه با انیدریت و مگنتیت در زون دگرسانی پتاسیک و بیشترین شدت کانی زایی همراه با توده نفوذی میدوک پورفیری است. سه نوع بیوتیت مختلف: ماگمایی, ماگمایی متاثر از سیالات گرمابی و ثانویه در کانسار میدوک حضور دارد. بیوتیت های ماگمایی متاثر از سیالات گرمابی و ثانویه مقادیر XMg بیشتری نسبت به بیوتیت های ماگمایی دارند. مقدار XMg این بیوتیت ها با مقادیر Mg/Ti, Si, Al, Mg, K همبستگی مثبت و با مقادیر Al* Ti, Fe, Na, Ti همبستگی منفی نشان می دهند. تغییرات مس, طلا, نقره و مولیبدن تابع نوع رگه ها, هاله دگرسانی و منطقه کانی زایی است. ذخیره کانسار میدوک در حدود 170 میلیون تن با عیار میانگین مس (082 درصد), مولیبدن (0007 درصد), طلا (82 ppb) و نقره (1.8 ppm)است. مقادیر بالای مولیبدن و طلا به ترتیب در زون کانی زایی فروشست – اکسیدی, سولفیدی غنی شده, هاله دگرسانی پتاسیک – فیلیک و فیلیک دیده می شود. یک ضریب همبستگی مثبت قوی بین مس و طلا در زون دگرسانی پتاسیک غنی از مگنتیت و پتاسیک وجود دارد. بر اساس مطالعات کانی شناسی, سنگ شناسی, هاله های دگرسانی و مقادیر فلزات با ارزش, کانسار مس پورفیری میدوک مشابه کانسارهای مس پورفیری نوع حاشیه قاره ای است.

لینک کمکی