فایل word مقاله دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور #8211; بافق بر مبنای ایزوتوپ های پایدار گوگرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور #8211; بافق بر مبنای ایزوتوپ های پایدار گوگرد :

فایل word مقاله دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور #8211; بافق بر مبنای ایزوتوپ های پایدار گوگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در علوم زمین از صفحه 3 تا 10 منتشر شده است.
نام: دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور – بافق بر مبنای ایزوتوپ های پایدار گوگرد
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوتوپ های گوگرد
مقاله کانسارهای روی – سرب
مقاله کاهیدگی گرماشیمیایی (احیا ترموشیمیایی) سولفات
مقاله مدل آمیختگی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسارهای روی و سرب ناحیه راور – بافق در سنگ میزبان کربناتی پرمین بالایی قرار دارند. برخی از کانسارهای روی و سرب این ناحیه, دربردارنده کانسنگ سولفیدی هستند. مطالعات انجام شده بر روی فازهای سولفیدی جدا شده از کانسنگ سولفیدی نشان می دهد که دامنه تغییرات ایزوتوپ های گوگرد در این کانسارها ناچیز بوده و مقدار 34Sدر کانی های سولفیدی آنها از 1103 تا 1855 در تغییر است. شواهد موجود حاکی از برتری فرایند کاهیدگی گرماشیمیایی (احیا ترموشیمیایی) سولفات برای تامین گوگرد کاهیده مورد نیاز این کانسارها بوده و به نظر می رسد که گوگرد مورد نیاز از طریق کاهیدگی سولفات های موجود در سازند گچ دار دزو (کامبرین زیرین) تامین شده باشد. دمای برآورد شده از روی زوج های سولفیدی در حال تعادل نشانگر دامنه تغییرات تقریبی از 58 تا 114 درجه سانتی گراد است. بهترین مدل تشکیل برای کانسارهای این ناحیه مدل آمیختگی است. بر اساس این مدل, شوراب های حوضه ای مشتق از سازند دزو با سیال های حوضه ای مشتق از سنگ های کربناتی پرمین بالایی مخلوط شده و کانسارهای روی و سرب را در این ناحیه به وجود آورده اند.

لینک کمکی