فایل word مقاله مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد :

فایل word مقاله مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 235 تا 242 منتشر شده است.
نام: مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله سلامت روان
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: رقیبی مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری درگی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سو مصرف مواد پدیده ای مزمن است که آسیب های فراوان جسمی, روانی, اجتماعی, خانوادگی و اقتصادی را به دنبال دارد, به طوری که شخص مبتلا را دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی می کند.
هدف از این مقایسه هوش معنوی و سلامت روانی در افراد معتاد و غیر معتاد و بررسی رابطه این دو متغیر در دوگروه است.
روش بررسی: نمونه ها شامل 80 نفر معتاد به مواد مخدر و 80 نفر افراد غیر معتاد بودند که افراد معتاد به شیوه نمونه گیری در دسترس از مراکز درمان و بازتوانی دولتی و غیر دولتی شهر زاهدان انتخاب شدند. افراد غیر معتاد نیز به صورت نمونه گیری در دسترس از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد یکسان انتخاب شدند. آنگاه آزمودنی ها پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی و فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1979) را تکمیل کردند, سپس و داده ها با آزمون آماری همبستگی پیرسون وt مستقل تحلیل شد.
نتایج: یافته ها نشان داد بین نمره های هوش معنوی و سلامت روان معتادان و غیر معتادان تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوی و سلامت روانی پایین تری نسبت به گروه عادی برخوردار بودند. همچنین در هر دو گروه بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی معنادار مشاهده شد.
نتیجه گیری:. سو مصرف مواد سلامت جسمانی و روانی افراد را به خطر می اندازد, افراد با هوش معنوی پایین به احتمال بیشتری دچار سو مصرف می شوند. این احتمال وجود دارد که بتوانیم با پرورش هوش معنوی افراد, از مبتلا شدن آنها به این معضل جلوگیری کنیم.

لینک کمکی