فایل word مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی, سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی, سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر :

فایل word مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی, سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 225 تا 233 منتشر شده است.
نام: رابطه ویژگی های شخصیتی, سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله پرخاشگری
مقاله شخصیت نوع A
مقاله عادات رانندگی
مقاله رانندگی پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نیا ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورشاطری مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه همه اقشار برای انجام فعالیت های روزمره خود نیازمند وسایط نقلیه هستند. به نظر می رسد برخی افراد فاقد مهارت های لازم در استفاده از وسایط نقلیه هستند و با انجام رفتارهایی که مصداق رفتار پرخطراست, موجب بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می شوند. به اذعان پژوهش های انجام شده مولفه های گوناگونی در بروز رفتار پرخطر در رانندگی نقش دارند که مولفه های روان شناختی یکی از مهمترین آنهاست.
روش بررسی: با هدف بررسی رابطه مولفه های روان شناختی (سلامت روانی, پرخاشگری, شخصیت نوع A) با عادات رانندگی, از110 راننده مرد حادثه دیده مقصر شهر رشت خواسته شد تا پرسشنامه های رفتار رانندگی منچستر, شخصیت تیپA, پرخاشگری و سلامت عمومی راتکمیل کنند, داده های بدست آمده با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته های بدست آمده از تحقیق, نشان داد که بین سلامت روانی, پرخاشگری, تیپ شخصیتی و عادات رانندگی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که متغیرهای پرخاشگری و سلامت روان توانسته اند رفتار خطرناک رانندگی آزمودنی ها را پیش بینی کند. در عین حال شخصیت نوع A نتوانست رفتار رانندگی را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: با توجه به این که رانندگی پرخطر پدیده ای است که آسیبهای جبران ناپذیری را برای فرد و جامعه ایجاد می کند, پیشنهاد تحقیق این است که با هدف کاهش خطرات و آسیب های احتمالی, هنگام اخذ گواهینامه رانندگی, تمدید آن و حتی در فواصل زمانی منظم ارزیابی های روان شناختی از رانندگان (شخصی یا همگانی) اخد شود و رانندگان پرخطر یا هجومی که نیازمند آموزش یا مشاوره هستند در برنامه های آموزشی- مشاوره ای قرار گیرند.

لینک کمکی